Følg os

Ring for et uforpligtende tilbud 70 23 42 22

Service og aftaler

Vedligeholdelseskontrakter & Serviceaftaler

Med en god vedligeholdelse af klimaanlægget kan du koncentrere dig om det daglige arbejde.

BARIDI udfører service ifølge arbejdstilsynets bekendtgørelser vedrørende vedligeholdelse af køleanlæg.

Ved tegning af en servicekontrakt opnår du en minimering af driftsstop og mindsker risikoen for følgeskader. Undgå større skader ved jævnlige servicebesøg.
Et rengjort og justeret anlæg vil desuden give besparelser på driftsudgifterne og skåne miljøet.

Lovpligtig service

I relation til lovpligtig service på anlæg, er det Arbejdstilsynets vejledning B4.4, der på siderne 16-18 nævner, hvad der skal udføres i forbindelse med service på et anlæg. Hvis disse ting er udført korrekt, har montøren overholdt gældende lovgivning. Jeg vedhæfter vejledningen.

Der gælder samtidigt iflg. i Dansk Standard – DS/EN378-4 Kølesystemer og varmepumper – Sikkerheds- og miljøkrav. Del 4: Drift, vedligeholdelse, reparation og genvinding af kølemiddel, at der kvalitativt skal udføres godt håndværk, hvilket bl.a. vil sige en visuel gennemgang af anlægget mhp. om noget ikke er som forventet – noget sidder løst, rørføringen er ikke optimal, samt at brugsvejledningens angivelser om anlæggets vedligehold skal overholdes. Jeg vedhæfter uddrag af vejledningen til orientering.

Som udgangspunkt skal der foretages service af anlæg med 1 kg kølemiddelfyldning eller mere 1 gang årligt. Hvis anlægget er beliggende i Københavns Kommune er der skærpede krav til bl.a. servicefrekvensen med udgangspunkt i fyldningsstørrelse m.m. Jeg vedhæfter Københavns Kommunes forskrift til orientering.

Læs regler her

Høre mere om servicekontrakter på tlf. 70 23 42 22

Kontakt os i dag for et uforpligtende tilbud

Alle vores køle- og varmeanlæg er sat op med CTS styring

BARIDI Køl & Klima ApS

Vallensbæk Strandvej 192
2665 Vallensbæk Strand

CVR: 14586830

Kom i kontakt

ISO certificeret
×
Menu
Ring op
Skriv til os