Vedligeholdelseskontrakter & Serviceaftaler

services


Med en god vedligeholdelse af klimaanlægget kan du koncentrere dig om det daglige arbejde.

BARIDI udfører service ifølge arbejdstilsynets bekendtgørelser vedrørende vedligeholdelse af køleanlæg.

Ved tegning af en servicekontrakt opnår du en minimering af driftsstop og mindsker risikoen for følgeskader. Undgå større skader ved jævnlige servicebesøg.
Et rengjort og justeret anlæg vil desuden give besparelser på driftsudgifterne og skåne miljøet.

Vi tilbyder aftaler med regelmæssige serviceeftersyn. Vi anbefaler 2 årlige besøg på almindeligt belastede anlæg og 4 årlige besøg på større anlæg og i følsomme edb-rum.

Høre mere om servicekontrakter på tlf. 70 23 42 22

I relation til lovpligtig service på anlæg, er det Arbejdstilsynets vejledning B4.4, der på siderne 16-18 nævner, hvad der skal udføres i forbindelse med service på et anlæg. Hvis disse ting er udført korrekt, har montøren overholdt gældende lovgivning. Jeg vedhæfter vejledningen.

Der gælder samtidigt iflg. i Dansk Standard – DS/EN378-4 Kølesystemer og varmepumper – Sikkerheds- og miljøkrav. Del 4: Drift, vedligeholdelse, reparation og genvinding af kølemiddel, at der kvalitativt skal udføres godt håndværk, hvilket bl.a. vil sige en visuel gennemgang af anlægget mhp. om noget ikke er som forventet – noget sidder løst, rørføringen er ikke optimal, samt at brugsvejledningens angivelser om anlæggets vedligehold skal overholdes. Jeg vedhæfter uddrag af vejledningen til orientering.

Som udgangspunkt skal der foretages service af anlæg med 1 kg kølemiddelfyldning eller mere 1 gang årligt. Hvis anlægget er beliggende i Københavns Kommune er der skærpede krav til bl.a. servicefrekvensen med udgangspunkt i fyldningsstørrelse m.m. Jeg vedhæfter Københavns Kommunes forskrift til orientering.

Læs reglerne her…